Centerbeskrivelse

Center for Fosterdiagnostik

Aarhus Universitet / Aarhus Universitetshospital

Hvem er vi?

Hvad arbejder vi med?

 

Center for Fosterdiagnostik er et videns- og forskningscenter bredt indenfor fosterdiagnostikken. Vi er forankret i føtalmedicin, antropologi og genetik, og vi arbejder tæt sammen med en række specialer, herunder neonatologi, børne-kardiologi, børne-uro/nefrologi, børne-orthopædi, klinisk biokemi og neurokirurgi.

 

Danmark er det eneste land hvor implementering af et gratis, nationalt, prænatalt screeningsprogram har medført et fald i antal fødte børn med Downs, men også en halvering i antallet af børn, der dør neonatalt på grund af misdannelser. Der er stor opmærksomhed i mediebilledet, forskningsmæssigt og hos patienterne.

 

I Danmark siger mere end 90% af alle gravide ja tak til tilbuddet om fosterdiagnostik. Men verden forandrer sig, ikke mindst drevet af den voldsomme udviklingen i genetiske teknikker, og deraf følgende ændrede vilkår, etiske, faglige og informationsmæssige udfordringer.

 

Vi har i Danmark unikke data fordi vi systematisk har indsamlet data siden indførelsen af et nationalt tilbud i 2004. Den nationale klinisk database kobler resultatet af ultralydsundersøgelser under graviditeten, genetiske undersøgelsesresultater og diagnoser fra Landspatientregistret.

 

 

Vi anvender disse data til at belyse forekomst over tid af en række kromosomsygdomme og misdannelser, samt detektionsrater ved forskellige ultralydsmæssige og genetiske teknikker (NIPT, Kromosomundersøgelse og kromosomal mikroarray).

 

Vi har også fokus på de gravides og de fagprofessionelles holdninger, handlinger og præferencer, gennem spørgeskemaundersøgelser og antropologisk feltarbejde i den kliniske dagligdag.

Vi samler og systematiserer viden fra det multidiciplinære samarbejde, en oplagt resurse for de regionale afdelinger i forhold til vidensdeling og undervisning.

 

Centret / personerne i centret har opnået støtte fra Regionernes udviklingspulje, Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom, og en 5 årig klinisk forskningsbevilling fra Novo Nordisk Fonden.

 

Copyright © All Rights Reserved